Mustafa Utku Seyithanoğlu

Bilgi Güvenliği Yöneticisi